Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń Cogito

Projekt wspiera proces uczenia się nauczycieli i studentów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Realizacja działań obejmie obszary: matematyczny, przyrodniczy, językowy i informatyczny. Zostaną doposażone cztery pracownie przedmiotowe, zorganizowane szkolenia dla kadry, warsztaty dla nauczycieli z siedmiu zrekrutowanych szkół wspieranych oraz studentów specjalizacji nauczycielskiej.

Dzięki współpracy z różnorodnymi partnerami  szkoła ćwiczeń będzie  miejscem rozwoju zawodowego dyrektorów i nauczycieli, którzy stosują ciekawe rozwiązania dydaktyczne, organizacyjne, wychowawcze.

Cogito stanie się miejscem upowszechniania innowacyjnych działań ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami.

Projekt nr POWR.02.10.00-00-5009/18 „Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji: od 01.01.2019 do 31.12.2020
Miejsce realizacji: Poznań
Środki finansowe:
1 233 760,80 zł

Wnioskodawca/Lider projektu: Ogólnopolski Operator Oświaty

Partnerzy Projektu:

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Poznaniu

Koordynator projektu:
Katarzyna Jasik
tel. 533 330 761
k.jasik@operator.edu.pl 

Lider Szkoły Ćwiczeń w Cogito
Marzena Kędra
Dyrektor PSP Cogito
m.kedra@operator.edu.pl