Informatyka

Materiały szkoleniowe

Tadeusz Nowik
Przygotowanie nauczycieli do praktycznego wdrażania elementów programowania
pobierz materiały

Scenariusze zajęć:
Przedmiot/edukacja: edukacja informatyczna, edukacja polonistyczna
Klasa: 3
Tytuł lekcji: Po strzałkach do chmur, czyli od programowania do ortografii.
pobierz scenariusz 

Przedmiot/edukacja: Edukacje: komputerowa, polonistyczna, matematyczna
Klasa: 3
Tytuł lekcji: Tworzenie opisów. 
pobierz scenariusz 

Przedmiot/edukacja: Informatyka
Klasa: 4
Tytuł lekcji: Zapoznanie z robotem Photon.
pobierz scenariusz 

Przedmiot/edukacja: Informatyka
Klasa: 6
Tytuł lekcji: Algorytm słowny, czyli jak zapisać instrukcję za pomocą słów.
pobierz scenariusz 

wspomaganie ucznia w pracy na lekcji

formy pracy z uczniami

środki dydaktyczne

zastosowanie techniki doświadczeń poszukujących

kształtowanie umiejętności myślenia algorytmicznego

umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii

zaangażowanie uczniów w trakcie procesu lekcyjnego

prezentacja i podsumowanie pracy