Matematyka

Materiały szkoleniowe dla nauczycieli matematyki w klasach I-VIII

Agata Ludwa
Matematyka.
Co zrobić, aby uczniowie myśleli, dyskutowali, rozwiązywali problemy?
pobierz materiały

Scenariusze zajęć:
Przedmiot/edukacja: Matematyka/Edukacja Wczesnoszkolna
Klasa: 1
Tytuł lekcji: Zakupy na targowisku
pobierz scenariusz 

Przedmiot/edukacja: Matematyka/Edukacja Wczesnoszkolna
Klasa: 3
Tytuł lekcji: Zaszyfrowana kolejność wykonywania działań
pobierz scenariusz 

Przedmiot/edukacja: Matematyka
Klasa: 4
Tytuł lekcji: Jak obliczyć pole figury geometrycznej przy pomocy nożyczek?
pobierz scenariusz 

Przedmiot/edukacja: Matematyka
Klasa: 6
Tytuł lekcji: Tworzymy meble i pojemniki z figur przestrzennych
pobierz scenariusz 

Motywowanie

Zadawanie pytań

wsparcie udzielane w czasie całej lekcji

wykorzystanie ruchu na lekcji

organizacja pracy zespołowej

wykorzystanie działań manualnych w lekcji geometrii

Wzajemne tłumaczenie i pomoc rówieśnicza w pracy grupowej

odkrywanie i konstruktywne podejście