Przedmioty przyrodnicze

Materiały szkoleniowe dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w klasach I-VIII

Ewa Morzyszek-Banaszczyk
Jak angażować uczniów w proces uczenia się na lekcjach przedmiotów przyrodniczych?
pobierz materiały

Scenariusze zajęć:
Przedmiot/edukacja: Edukacja przyrodnicza
Klasa: 2
Tytuł lekcji: To Ci nowina – pudełko z igłą magnetyczną zostało wynalezione w Chinach!
pobierz scenariusz 

Przedmiot/edukacja: Edukacja przyrodnicza
Klasa: 3
Tytuł lekcji: Ssaki
pobierz scenariusz 

Przedmiot/edukacja: Biologia
Klasa: 5
Tytuł lekcji: Po co roślinie liście?
pobierz scenariusz 

Przedmiot/edukacja: Zajęcia pozalekcyjne w laboratorium szkolnym rozwijające zainteresowania.
Klasa: 4-6
Tytuł lekcji: Badanie odczynu pH substancji. Czy spożywanie produktów o pH kwaśnym jest dla nas zdrowe?
pobierz scenariusz 

Refleksja i sposoby dokumentowania doświadczeń dzieci

Praca z fiszką poszukującą

Różnorodne formy aktywności dzieci

Rola nauczyciela w procesie kształcenia, klimat i atmosfera lekcji

Freinetowskie inspiracje, czyli koncepcja pedagogiki "zdrowego rozsądku" w praktyce

Laboratorium doświadczeń jako droga do myślenia naukowego uczniów