Szkoły zakwalifikowane do projektu Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń w Cogito

LISTA RANKINGOWA
REKRUTACJA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH
W RAMACH PROJEKTU
„WIELKOP0LSKA SZKOŁA ĆWICZEŃ W COGITO”

Dokonano oceny formalnej i merytorycznej 6 wniosków, które wpłynęły w dniach od 20.05.2019 do 21.06.2019. Wszystkie aplikujące szkoły podstawowe zostają zakwalifikowane do udziału w projekcie.