Treść artykułu

Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito – o projekcie

Kategoria Aktualności

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w PSP Cogito Poznań.

Cogito stanie się miejscem upowszechniania innowacyjnych działań ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, dzielenia się wiedzą i umiejętnościami.

Okres realizacji: od 01.01.2019 do 31.12.2020 
Miejsce realizacji: Poznań
Środki finansowe:
 1 233 760,80 zł

Partnerzy Projektu:

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Poznaniu